Strategia DSVSA Bistriţa Năsăud

Programele şi strategiile DSVSA Bistriţa-Năsăud
 • Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul acţiunilor de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013.
 • Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016.
 • Apărarea sănătăţii animalelor, în parametrii prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă, constituie obiective majore ale serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi al prevenirii transmiterii acestora de la animale la om.
 • Verificarea respectării cerinţelor legislative de către operatorii din sectorul alimentar în toate etapele lanţului alimentar, respectiv producţie, prelucrare, procesare, transport şi distribuţie, este obligatorie pentru realizarea siguranţei alimentelor.
 • Implementarea şi asigurarea respectării prevederilor cadrului juridic şi a reglementărilor specifice activităţilor din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene; asigurarea supravegherii şi controlului aplicării şi respectării la nivel judeţean a reglementărilor din domeniul specific de activitate.
 • Asigurarea implementării cerinţelor privind siguranţa alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane bazat pe analiza riscului.
 • Protejarea, la nivel judeţean, a intereselor consumatorilor incluzând practici corecte în comerţul cu alimente, ţinând cont, atunci când este cazul, de protecţia sănătăţii şi bunăstării animalelor, a sănătăţii plantelor şi a mediului înconjurător; realizarea liberei circulaţii a alimentelor şi a hranei pentru animale, fabricate sau puse pe piaţă în conformitate cu principiile şi cerinţele generale prevăzute de legislaţia aplicabilă.
 • Asigurarea la nivel judeţean a apărării sănătăţii animalelor, bunăstării animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, a siguranţei alimentelor destinate consumului uman, salubrităţii furajelor pentru animale şi protecţiei mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor; ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor care constituie obstacole în desfăşurarea comerţului.
 • Îmbunătăţirea competenţelor personalului în scopul creşterii performanţelor şi a eficienţei activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
 • Dezvoltarea cooperării cu instituţiile statului, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii publice şi private reprezentate la nivel teritorial, precum şi cu alte instituţii naţionale/internaţionale din domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
 • Coordonarea la nivel judeţean a activităţii în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor şi colaborarea cu alte autorităţi locale implicate, conform limitelor de competenţă legale.