Comunicat de presă – vânzarea produselor alimentare on – line

Nr.A/14660/22.12.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
VÂNZAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ON – LINE

În conformitate cu art. 19 alineatele (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 42/2004 din 29 ianuarie 2004 cu modificările şi completările ulterioare funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală precum şi produsele de origine nonanimală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
Produsele obţinute în locurile care nu sunt autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor nu pot fi comercializate.
Având în vedere intensificarea comerţului on-line în această perioadă, cu alimente de toate tipurile, cum ar fi produsele alimentare proaspete, refrigerate, congelate, preparate gata pentru consum, avertizăm pe cei care comercializează/intenţionează să comercializeze produse alimentare privind obligaţia de a comercializa aceste produse numai dacă sunt obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
În această perioadă s-au înregistrat, la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (D.S.V.S.A.), mai multe sesizări privind comerţul cu produse alimentare (în special produse de patiserie/cofetărie) obţinute în spaţii care nu sunt autorizate/înregistrate în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, anunţul privind comercializarea făcându-se on-line.
În scopul verificării modului în care se respectă cerinţele privind producerea, depozitarea şi comercializarea produselor alimentare, inclusiv pe baza anunţurilor făcute on-line, respectiv pentru prevenirea difuzării unor boli transmisibile de la animale la om sau de la animale la animale, precum şi cu scopul de a prevenii apariţia toxiinfecțiilor alimentare, în conformitate cu atribuţiile pe care le are (D.S.V.S.A.), efectuează, în perioada 29 noiembrie 2022- 06 ianuarie 2023, controale oficiale.
Scopul controalelor este unul preventiv, dar în situaţia în care s-au constatat neconformităţi care s-au repetat şi neconformităţi privind cerinţele de igienă, operatorii fiind averizaţi privind neconformităţile constatate la controalele precedente, s-au aplicat şi se vor aplica sancţiuni.
În perioada 29 noiembrie- 22 decembrie, s-au efectuat 138 controale, au fost aplicate 59 sancțiuni, din care: 8 avertismente și 51 de amenzi în valoare de 200.120 lei şi s-au retras de la comercializare 102,79 kg produse alimentare (28 kg produse din carne, 0,34 kg produse din pește, 67 kg produse lactate și 7,45 kg produse zaharoase).
Principalele neconformităţi constatate:
1. Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor;
2. Comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă conform prevederilor legislației în vigoare;
3. Ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare și comercializare acestora neetichetate potrivit legislației în vigoare;
4. Nerespectarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depozitare a produselor alimentare;
5. Nerespectarea normelor stabilite de ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite;
6. Neexecutarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare necesare precum și efectuarea acesora în mod necorespunzător;
7. Vânzare sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea sau luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documente prevăzute de legislația sanitar veterinară în vigoare;
8. Deținerea sau transportul de animale neidentificate și neînregistrate, fără documente sanitar veterinare;
9. Nedeținerea autorizației de transportator pentru mijlocul de transport animale vii.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud (DSVSA) recomandă cetăţenilor:
– Să cumpere produse alimentare numai din unităţi sau spaţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar. Astfel, vor avea certitudinea că atât carnea, cât şi alte produse de origine animală sau non-animală au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie un pericol pentru sănătatea publică;
– Să urmărească cu atenţie sporită, atunci când cumpără produse alimentare prin comerţul on-line, cerinţele privind comanda, livrarea şi transportul, data expedierii alimentelor (în special pentru produsele alimentare uşor alterabile), precum şi respectarea condiţiilor de păstrare şi consum ale acestora, menţionate pe etichetă.

Director executiv,
Dr. Ioan Bogolin